PolishHearts

PolishHearts

Jak optymalizacja i testy strony docelowej zwiększyły liczbę rejestracji o 52%

PolishHearts

Online Dating (randki online) to bardzo prężenie rozwijająca się na całym świecie branża. Podstawową bolączką branży online dating jest stały napływ nowych użytkowników, którzy szukają swojej drugiej połówki. Biorąc pod uwagę skuteczność portali randkowych w kojarzeniu nowych par, każdego dnia setki użytkowników zamyka lub zawiesza swoje profile ponieważ odnaleźli się w nowym związku.

To wszystko sprawia, że w branży online dating istnieje stała potrzeba pozyskiwania nowych użytkowników, którzy wypełnią lukę po tych, którzy przestali być singlami i zawiesili lub zlikwidowali swoje członkostwo. Kluczową rolę w procesie pozyskiwania nowych  randkowiczów odgrywają tak zwane strony docelowe. Strona docelowa w branży online dating to miejsce gdzie kierowany jest ruch z kampanii marketingowych z ofertą portalu oraz formularzem zachęcającym do rejestracji.

Nasz Klient, PolishHearts to największa na świecie sieć serwisów randkowych dedykowanych Polakom żyjącym na emigracji. Serwisy grupy PolishHearts każdego dnia notują setki tysięcy wizyt oraz rejestrują setki nowych randkowiczów. Problemy i cele z jakim przyszedł do nas Klient to:

 • zwiększenie współczynnika konwersji na rejestrację na stronach docelowych z odwiedzających na zarejestrowanych użytkowników portalu,
 • zmniejszenie kosztu pozyskania nowo zarejestrowanego użytkownika,
 • zwiększenie dziennej liczby nowo rejestrowanych kont bez podnoszenia nakładów na marketing i zakup ruchu o co najmniej 25%.

Ocena ekspercka strony docelowej oraz implemtacja narzędzi

Zanim nasz zespół ekspertów od optymalizacji konwersji mógł przystąpić do pracy musieliśmy sprawdzić jak dotychczas wyglądała rejestracja nowych użytkowników na stronie docelowej. Dużym ułatwieniem dla naszego zespołu było to, że Klient posiadał już instalację programu Google Analytics, która raportowała współczynnik konwersji oraz liczbę rejestracji na stronach docelowych z różnych kampanii marketingowych.

W naszej pracy często wykorzystanie Google Analytics to dopiero początek pracy z danymi. źeby odkryć jak naprawdę wygląda interakcja użytkowników ze stroną docelową Polish Hearts potrzebowaliśmy przeprowadzić pogłębione badania z wykorzystaniem tzw. narzędzi do zbierania danych jakościowych. Po krótkiej konsultacji z działem IT Klienta przeprowadziliśmy następujące wdrożenia:

 • zaimplementowaliśmy narzędzie do zarządzania tagami, które pozwoliło nam na błyskawiczną i bezkosztową implementację pozostałych narzędzi do badań,
 • za pomocą menedżera tagów wdrożyliśmy narzędzie do Click Trackingu, czyli badań ruchów i kliknięć myszki wykonywanych przez użytkowników strony,
 • wdrożyliśmy narzędzie rejestrujące sesje video z wizyt użytkowników na stronie docelowej,
 • wdrożyliśmy narzędzie do badania interakcji użytkowników z formularzem rejestracyjnym na stronie docelowej.

Dzięki implementacji dodatkowych narzędzi, w relatywnie krótkim czasie byliśmy w stanie zebrać wystarczającą ilość danych do wyciągnięcia wniosków i postawienia rekomendacji.

Ostatnim etapem badań oraz oceny eksperckiej był wgląd w prowadzone obecnie kampanie marketingowe. Głównym punktem zainteresowania naszych ekspertów były komunikaty marketingowe jakich używano do sprowadzenia ruchu na stronę docelową portalu. Nasi eksperci musieli zbadać jak duża była zgodność między tym co obiecywano w reklamie a ofertą portalu na stronie docelowej. Na bazie tej analizy mogliśmy stworzyć dla Klienta dodatkowe rekomendacje dotyczące treści reklam oraz treści oferty na stronie docelowej portalu.

Tworzenie hipotez testowych - testowanie alternatywnych wariantów

Zwieńczeniem pierwszego etapu naszych prac było przekazanie Klientowi gotowych rekomendacji zmian w postaci makiet i szkiców. Każdy szkic i makiety traktowany był przez nas jak osobna hipoteza i wariant testowy, który należało zweryfikować na drodze testów A/B.

Oryginalna wersja strony docelowej, która była przedmiotem naszej optymalizacji prezentujemy poniżej:

PolishHearts_Landing1

Jak można zauważyć na stronie można było wyróżnić dwie główne sekcje. Lewa część zawierała formularz rejestracyjny zbierający dane od użytkowników, którzy wyrazili chęć resjestracji w portalu. Prawa część była odpowiedzialna za prezentację oferty i zachęcenie osób odwiedzających do rejestracji.

Poniżej prezentujemy z kolei przedstawione przez nas warianty testowe strony docelowej, które były już finalnym efektem pracy grafików oraz działu IT.

Wersja alternatywa strony docelowej  - wariant A

Landing_2B

Zamiast dwóch równoległych obszarów stworzyliśmy jeden centralny obszar, który łączył funkcję oferty oraz formularza oraz skupiał uwagę użytkownika. Do największych zmian w tym wariancie testowym należało:

 • Scentralizowanie całego układu strony
 • Użycie jednego głównego nagłówka i subnagłówka komunikującego największe korzyści oferty
 • Skrócenie formularza rejestracyjnego tylko do jednego zamiast 6 pól z adresem e-mail
 • Mocniejsze zakomunikowanie oferty portalu za pomocą ikon i liczb
 • Dodanie tzw. dowodu społecznego oraz “testimonials” w postaci zdjęć faktycznych użytkowników portalu oraz statystyk rejestracji
 • Zmiany w treści oferty oraz komunikacji marketingowej

Wersja alternatywa strony docelowej - wariant B

Landing_2D

Do największych zmian w tym wariancie testowym należało:

 • Scentralizowanie całego układu strony
 • Użycie jednego głównego nagłówka i subnagłówka komunikującego największe korzyści oferty
 • Mocne wyróżnienie formularza rejestracyjnego i ustawienie go w centrum uwagi użytkownika
 • Zmiana tzw. “product hero”  - użycie postaci zakochanej pary do skierowania uwagi użytkownika na formularz rejestracyjny
 • Dodanie tzw. dowodu społecznego oraz “testimonials” w postaci zdjęć faktycznych użytkowników portalu oraz statystyk rejestracji
 • Zmiany w treści oferty oraz komunikacji marketingowej

Wersja alternatywa strony docelowej - wariant C

Landing_2A

Do największych zmian w tym wariancie testowym należało:

 • Usunięcie maksymalnej liczby elementów mogących rozpraszać uwagę użytkownika i umieszczenie formularza w centralnej części strony
 • Użycie tak zwanego dowodu społecznego oraz “testimonials” w postaci zdjęć faktycznych użytkowników portalu
 • Zasugerowanie użytkownikowi że po wypełnieniu formularza uzyska natychmiastowy dostęp do profili znajdujących się pod formularzem
 • Zmiany w treści oferty oraz komunikacji marketingowej

Po akceptacji ze strony Klienta przyszedł czas na testy stworzonych wariantów oraz wdrożenia zwycięskiego rozwiązania. Efektywność każdej strony była weryfikowania na drodze testu A/B. Szukając odpowiedniego narzędzia do przeprowadzenia testów nasz wybór padł na Visual Website Optimizer.

Testowanie rekomendowanych stron docelowych - ustalenie zwycięzcy

Używając narzędzia do testów Visual Webiste Optimizer uruchomiliśmy tak zwane “split testy” polegające na testowaniu 4 stron docelowych, znajdujących się pod różnymi adresami URL, na które był kierowany ruch z tej same kampanii marketingowej.

Test trwał około 2 tygodni, do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kryterium zwycięstwa było oczywiście wygenerowanie większej liczby rejestracji niż pozostałe strony docelowe, które jednak wymagało potwierdzenia w statystyce. Zwycięski wariant testu oprócz wyprzedzenia konkurencji musiał na przestrzeni co najmniej 7 dni uzyskać 95% istotność statystyczną.  To znaczy, że prawdopodobieństwo tego, że zwycięski rezultat nie jest dziełem przypadku wynosi co najmniej 95%.

wyniki_testu

Jak widać niekwestionowanym zwycięzcą została strona docelowa w wariancie C wyprzedzając oryginalną stronę docelową o 52% przy 98% współczynniku istotności statystycznej. Oczywiście po przedstawieniu wyników tesut Klientowi, zwycięzka wersja została niezwłocznie zaimplemtnowana zastępując starą wersję strony docelowej.

W wyniku przeprowadzonej optymalizacji udało się:

 • na stałe podnieść wsp. konwersji na rejestrację na stronie docelowej o 52%
 • znacząco obniżyć koszt pozyskania nowo zarejestrowanego użytkownika
 • znacząco podnieść liczbę nowych użytkowników dokonujących rejestracji każdego dnia bez ponoszenia dodatkowych nakładów na marketing

Efekty optymalizacji konwersji w PolishHearts:

 • na stałe podnieść wsp. konwersji na rejestrację na stronie docelowej o 52%
 • znacząco obniżyć koszt pozyskania nowo zarejestrowanego użytkownika
 • znacząco podnieść liczbę nowych użytkowników dokonujących rejestracji każdego dnia bez ponoszenia dodatkowych nakładów na marketing

Porozmawiajmy o Twoim E-biznesie

Porozmawiaj z ekspertami jak zwiększyć współczynnik konwersji w swoim serwisie oraz jak poprawić efektywność Twojego marketingu

Skontaktuj się!

Napisz do nas! Pomożemy usprawnić również Twój serwis www

Porozmawiaj z ekspertami jak zwiększyć współczynnik konwersji w swoim serwisie oraz jak poprawić efektywność Twojego marketingu.

Skontaktuj się

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *